Groep 4B

In groep 4B zijn we dit schooljaar met 25 kinderen, 12 meisjes en 13 jongens. In de groep zitten een aantal kinderen die zelf of waarvan (één van) de ouders uit een ander land komt, best leuk om af en toe te horen hoe dingen in andere landen gaan! We hebben twee juffen, juf Dyonne en juf Danny. 

De nieuwe vakken in groep 4 zijn taal, spelling (allebei via onze nieuwe methode Staal), Timboektoe (technisch lezen) Wijzer (wereldoriëntatie) en Goed Gelezen (begrijpend lezen). Ook is groep 4 de groep waar we volop bezig zijn met het leren van de tafels. Dit jaar leren we de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10. Veel kinderen uit onze groep zijn erg creatief, bij hen is dan ook tekenen en handvaardigheid favoriet.     

De kinderen in onze groep zijn erg goed in samenwerken en elkaar helpen. Het is erg gezellig in de klas, soms maken we het ook wel eens iets té gezellig vindt de juf, maar gelukkig werken we dan wel hard!