Medezeggenschapsraad (MR)

Op de OBS Elckerlyc is er een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een door de wet verplicht orgaan binnen de school. E.e.a. staat omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR op de Elckerlyc houdt zich, namens teamleden en ouders, bezig met het beleid van de school. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die op en rond de school spelen en probeert mee te denken om de school goed en positief te laten functioneren. De MR komt ongeveer 4 √° 5 keer per jaar bijeen.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Jaap Kooistra (oudergeleding, voorzitter, vertegenwoordiger GMR);

Bart van der Geest (oudergeleding);

Sander van der Meer (oudergeleding, secretaris, vertegenwoordiger GMR);

Erwin Lebbink (teamgeleding, vertegenwoordiger/voorzitter GMR);

Carla Loonstra (teamgeleding);

Ester Hartgers (teamgeleding).