Laatste nieuws

Hierbij alvast de volgende nieuwsbrief van dit schooljaar. 10 nieuwsbrief 2018 2019 Vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 Graag uw aandacht! Een andere invulling van het rooster voor de 10-minutengesprekken. Dit schooljaar vinden de 10-minuten gesprekken plaats op dinsdagmiddag 20 november, woensdagavond 21 november en donderdagmiddag 22 november. Het is de bedoeling dat u zelf uw kind(eren), bij de juiste groep, inschrijft op de intekenlijsten in de aula. Als u meerdere kinderen bij ons op school heeft, wilt u dan rekening houden met een speling van 10 minuten tussen de gesprekken zodat u voldoende tijd heeft om op tijd bij het volgende gesprek aanwezig te zijn. Vanaf maandag 5 november liggen deze inschrijflijsten klaar. Tot en met vrijdag 9 november is er een mogelijkheid tot inschrijven. Mocht u zich niet zelf inschrijven dan krijgt u automatisch een uitnodiging van de leerkracht. Wij hopen u allemaal te mogen ontmoeten. Na deze eerste serie gesprekken zullen wij deze werkwijze evalueren.

Nieuwsbrief

  10 nieuwsbrief 2018 2019 (1) Vrijwillige ouderbijdrage 2018-2019 (3) Toestemming AVG aug 2018 VAKANTIEROOSTER 2018—2019 AANGEPAST