21th Century Skills

21th Century Skills

 

5 februari t/m 23 februari                          Probleem oplossen

Iedere groep gaat nadenken wat in de klas opgelost moet worden.

Dat mag een praktisch probleem zijn zoals, waar laten we de spulletjes die na schooltijd mee naar huis moeten, hoe zorgen we dat groepjes een beetje op dezelfde plek blijven staan, wat zijn leuke knutsels die bij de groep passen qua niveau, hoe zorg je dat iedereen zijn afval netjes in de bak gooit en niet er naast.

Je wordt met je groep gekoppeld aan een andere groep in de school. Die groep gaat een poging doen om jouw praktische probleem op te lossen. Dit kan middels een maquette, een powerpoint presentatie, een muurkrant of iets dergelijks.

In de laatste week spreek je weer af om de oplossing van het probleem (of problemen) aan te bieden.

 

19 maart t/m 6 april                                    Kritisch en creatief denken

22 mei t/m 8 juni                                         Digitale geletterdheid

 

Deze skills zijn dit schooljaar aan de orde geweest en dit hebben wij gedaan.

18 september t/m 6 oktober                     Communicatie en zelfregulatie

In de onderbouw leggen we de nadruk op het voeren van een telefoongesprek.
De klas wordt verdeeld in kleine groepjes en ieder groepje gaat een telefoongesprek voorbereiden van ongeveer 3 tot 5 minuten, eventueel met een klein toneelstukje eromheen. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld hoe je een gesprek begint en hoe je het afsluit.

Ook gaan wij een gesprek voeren in een klein groepje van 4 kinderen n.a.v. vragenkaartjes en met behulp van een spinner.  Wij letten daarbij op een goede luisterhouding, het stellen van vragen tussendoor door de luisteraars, het op gang houden van het gesprek, elkaar aankijken maar niet aanstaren etc.

In de bovenbouw komt naast communicatie ook zelfregulering aan bod. Dit betekent dat je zelfstandig kunt handelen en daar ook de verantwoording voor neemt. We gaan ons daarbij vooral richten op het zelfregulerend leren. Wat wil ik leren, (Wat is mijn doel) hoe ga ik dat doen, is het gelukt, wat had ik anders kunnen doen.

30 oktober t/m 17 november                    Sociale en culturele vaardigheden

Deze skill gaan wij combineren met de methode “Kriebels in je Buik”. Binnen het project komt o.a. ‘grenzen stellen’ aan de orde. Hoe geef je (netjes) je grenzen aan. Waar ligt die grens, is dit voor iedereen het zelfde, verschilt het per persoon of misschien wel per cultuur? Ook bij het thema ‘bloot’ kun je jezelf de zelfde vragen stellen. Wat is bloot precies. Voor de een betekent dat dat je helemaal niks aan hebt, voor de ander is een onbedekte arm of een onbedekt been ook al bloot. Waar mag je bloot? Overal? Alleen thuis? En welke rol speelt cultuur hierbij?

4 december t/m 22 december                   Samenwerken

We benadrukken wat we allemaal al doen aan ‘samenwerking’. Kleuterlezen en tutorlezen bij voorbeeld. Ook bij nieuwsbegrip wordt er door de klassen van de bovenbouw goed samengewerkt.

Daarnaast werken we al samen met de Jacobus.  We gaan daar regelmatig helpen bij het eten en spelen we ook wel eens een rondje bingo mee. Afgelopen week is groep 3 daar sinterklaasliedjes wezen zingen en op vrijdagmiddag was er zelfs een koortje van de groepen 6,7 en 8 om daar de komst van de Sint te ondersteunen. Tijdens de kerstperiode gaan kinderen uit de onderbouw daar kerststukjes brengen.

Bij de vossenjacht, op woensdag 20 december, tijdens de Kerstdriedaagse wordt straks ook een goede samenwerking verwacht om de speurtocht tot een goed einde te brengen.

Ook besteden wij in deze periode extra aandacht aan coöperatieve werkvormen, werkvormen waarbij de kinderen samen moeten werken. Deze werkvormen gaan wij vooral toepassen bij onze nieuwe methoden, Staal, voor taal en spelling.

In tweetallen een kerst webpad in laten vullen is ook een leuke manier om kinderen samen wat te laten doen.

Daarnaast is het ook leuk om tijdens gym eens de nadruk te leggen op samenwerking.  Onder andere het overbekende ziekenhuistrefbal is een spelvorm waarbij samenwerking centraal staat.

In de maand januari gebruiken wij nog steeds diverse skills in ons onderwijs maar wordt er geen nadruk gelegd op een speciale skill.