Ouderhulp

Een aantal schoolactiviteiten vindt plaats onder (bege)leiding van ouders. Enkele voorbeelden van deze hulp zijn:

het begeleiden van kinderen in het documentatiecentrum;

computerbegeleiding in de lagere groepen;

bij het werken met lees- en rekenspelletjes.

Dit alles gebeurt op vaste tijden in de week. Daarnaast wordt ouderhulp gevraagd bij eenmalige activiteiten, zoals schoolreizen, sportactiviteiten, feesten e.d. Uw hulp wordt op prijs gesteld en daardoor raakt u wat meer thuis in de school. Heeft u belangstelling hiervoor, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind, leden van de ouderraad of de klassenouder.