Team

De groeps- en taakverdeling 2017-2018.

Groep:                 reguliere leerkrachten:                werkdagen:

1/2A                      Carla Loonstra                               Maandag, dinsdag en om de week op woensdag.

                               Marja Speek                                   Om de week op woensdag, donderdag en vrijdag.

1/2B                      Annemiek Hoogeveen                  De gehele week, m.u.v. de maandagmiddag.

                               Dyonne van Amsterdam              Maandagmiddag.

 1/2C                     Demi van As                                    De gehele week

 3                            Aukje Aardema                              Maandag t/m woensdag.

                               Carla Loonstra                               Donderdag en vrijdag.

4A                          Ester Hartgers                               Maandag t/m  woensdag.

                               Nelleke Koeleman                         Donderdag en vrijdag.

4B                          Danny Jansen                                 Maandag t/m woensdag.

                               Dyonne van Amsterdam               Donderdag en vrijdag.

5                             Yvonne van Klink                           Maandag, dinsdag(ondersteuning) en woensdag.

                               Raoul Struijk                                   Dinsdag, donderdag en vrijdag.

6                             José Enthoven                                Maandag en dinsdag.

                               Douwina Vrijburg                          Woensdag t/m vrijdag.

7                             Marian van Klink                           Maandag t/m woensdag.

                               Marja Gribnau                                Donderdag en vrijdag.

8                             Henriëtte van Buuren                   Maandag en dinsdag.

                               Joukje de Vries                               Woensdag t/m vrijdag.

Speciale taken:

Ton Kuiters                                        Directeur.

Erwin Lebbink                                   Intern Begeleider/Zorgcoördinator. Coordinator TEC (Anderstalige

                                                              leerlingen).

Danny Jansen                                    groep 1 t/m 4 Bouwcoördinator.

Joukje de Vries                                  groep 5 t/m 8  Bouwcoördinator.

Ester Hartgers                                   Specialist ‘Leren’: taal, lezen en rekenen. Master SEN.

Aukje Aardema                                  Specialist ‘Leren’: taal- en leesontwikkeling. Master SEN.

Henriëtte van Buuren                      Coördinator anti-pestgedrag.

Douwina Vrijburg                              HBO Kindercoach.

Marian van Klink                               Coördinator begaafde leerlingen. Interne cultuurcoördinator.

Annemiek Hoogeveen                       Onderwijskundig ICT-er.

Marjan Lauwers                                 Administratieve ondersteuning directie.

Noortje van Haestregt                      Gymdocent.

Irma van Dijk                                     Sportcoach op projectbasis.

Vacant                                                  Muziekdocent op projectbasis.

 

 

De groeps- en taakverdeling 2018-2019.

Groep:                 reguliere leerkrachten:                werkdagen:

1/2A                      Carla Loonstra                               Maandag, dinsdag en 3x per maand op woensdag.

Marja Speek                                   1x per maand op woensdag, donderdag en vrijdag.

1/2B                      Annemiek Hoogeveen                  De gehele week m.u.v. een maandag om de week.

Dyonne van Amsterdam              Om de week de maandag.

1/2C                     Demi van As                                    De gehele week m.u.v. een maandag om de week.

Dyonne van Amsterdam              Om de week de maandag.

3                            Aukje Aardema                              Maandag t/m woensdag.

Carla Loonstra                               Donderdag en vrijdag.

 

4                             Danny Jansen                                 Maandag t/m woensdag.

Dyonne van Amsterdam               Donderdag en vrijdag.

5A                           Yvonne van Klink                           Maandag, dinsdag.

Raoul Struijk                                   Woensdag, donderdag en vrijdag.

5B                          Ester Hartgers                               Maandag t/m  woensdag.

Nelleke Koeleman                         Donderdag en vrijdag.

6                             José Enthoven                                Maandag en dinsdag.

Anika Koek                                      Langdurig ziektevervanging José Enthoven op

maandag en dinsdag en op vrijdag ondersteuning

coördinatoren.

Douwina Vrijburg                          Woensdag t/m vrijdag.

7                             Marian van Klink                           Maandag , dinsdag en een woensdag om de week.

Marja Gribnau                                Om de week een woensdag, donderdag en vrijdag.

8                             Henriëtte van Buuren                   Maandag en dinsdag.

Joukje de Vries                               Woensdag t/m vrijdag.

Speciale taken:

Ton Kuiters                                        Directeur.

Erwin Lebbink                                   Intern Begeleider/Zorgcoördinator. Coordinator TEC (Anderstalige

leerlingen).

Danny Jansen                                    groep 1 t/m 4 Bouwcoördinator.

Joukje de Vries                                  groep 5 t/m 8  Bouwcoördinator.

Ester Hartgers                                   Specialist ‘Leren’: taal, lezen en rekenen. Master SEN.

Aukje Aardema                                  Specialist ‘Leren’: taal- en leesontwikkeling. Master SEN.

Henriëtte van Buuren                      Coördinator anti-pestgedrag.

Douwina Vrijburg                              HBO Kindercoach.

Anika Koek                                          Specialist Gedrag.

Marian van Klink                               Coördinator begaafde leerlingen. Interne cultuurcoördinator.

Annemiek Hoogeveen                       Onderwijskundig ICT-er.

Marjan Lauwers                                 Administratieve ondersteuning directie.

Noortje van Haestregt                      Gymdocent.

Irma van Dijk                                     Sportcoach op projectbasis.

Vacant                                                  Muziekdocent op projectbasis.