Vakantie/vrije dagen

 

 

Vakantierooster 2017 – 2018

Kermisdag                                                                    vrijdag 22 september 2017

Herfstvakantie                                                            maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie                                                              maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Studiedag team                                                          maandag 12 februari 2018

Voorjaarsvakantie                                                      maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018

Goede vrijdag/ Tweede Paasdag                             vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018

Studiedag team                                                           woensdag 11 april 2018

Meivakantie (incl koningsdag/hemelvaart)         vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren                                                                   maandag 21 mei 2018

Schoolkamp groep 8 (groep 1 t/m 4 vrij)              woensdag 30, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018

Studiedag team                                                           donderdag 21 juni 2018

Zomervakantie                                                            maandag 16 juli 2018 t/m vrijdag 24 augustus 2018

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is het voor alle kinderen van OBS Elckerlyc mogelijk om een losse opvangdag aan te vragen bij BSO Grote Beer. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Kindkracht 0/12.