Vakantie/vrije dagen

 

 

Vakantierooster 2017 – 2018

Kermisdag                                                                    vrijdag 22 september 2017

Herfstvakantie                                                            maandag 16 oktober 2017 t/m vrijdag 20 oktober 2017

Kerstvakantie                                                              maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Studiedag team                                                          maandag 12 februari 2018

Voorjaarsvakantie                                                      maandag 26 februari 2018 t/m vrijdag 2 maart 2018

Goede vrijdag/ Tweede Paasdag                             vrijdag 30 maart 2018 t/m maandag 2 april 2018

Studiedag team                                                           woensdag 11 april 2018

Meivakantie (incl koningsdag/hemelvaart)         vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren                                                                   maandag 21 mei 2018

Schoolkamp groep 8 (groep 1 t/m 4 vrij)              woensdag 30, donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni 2018

Studiedag team                                                           donderdag 21 juni 2018

Zomervakantie                                                            maandag 16 juli 2018 t/m vrijdag 24 augustus 2018

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is het voor alle kinderen van OBS Elckerlyc mogelijk om een losse opvangdag aan te vragen bij BSO Grote Beer. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Kindkracht 0/12.

 

 

 

Vakantierooster 2018 – 2019

Kermisdag                                                                    vrijdag 21 september 2018

Herfstvakantie                                                            maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Studiedag team                                                           maandag 29 oktober 2018

Kerstvakantie                                                              maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag team                                                           maandag 18 februari 2019

Voorjaarsvakantie                                                      maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019

Studiedag team                                                           woensdag 10 april 2019

Goede vrijdag/ Tweede Paasdag                             vrijdag 19 april 2019 t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie                                                                 vrijdag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartvakantie                                                  maandag 27 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren                                                                   maandag 10 juni 2019

Studiedag team                                                           vrijdag 5 juli 2019

Zomervakantie                                                            maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019

Let op: dit is het vakantierooster, opgesteld door de SSBA. De roosters van de scholen kunnen in detail verschillen door studiedagen, kampdagen e.d.

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is het voor alle kinderen van OBS Elckerlyc mogelijk om een losse opvangdag aan te vragen bij BSO Grote Beer. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Kindkracht 0/12.