Groep 6B

Dit is groep 6!

In onze groep zitten 25 kinderen. Juf Bianca (maandag t/m woensdag) en juf Douwina (donderdag en vrijdag) staan voor de groep. Op woensdag geeft juf Douwina extra ondersteuning en de rest van de week zorgt juf Celine daarvoor.

Wij werken hard aan vakken zoals rekenen, taal, spelling maar ook aardrijkskunde, geschiedenis en Engels. Daarnaast proberen we lekker veel te bewegen tijdens gym, dansen, een spelletje tussen de lessen door of rennen we rondjes tijdens the daily mile. We hebben wel wat meer huiswerk dan in groep 5 maar doen ook veel leuke dingen met elkaar. Verder zorgen we voor een goede sfeer in de klas en helpen we elkaar. We gaan er een gezellig schooljaar van maken samen met juf Bianca en juf Douwina!