Welkom

OBS Elckerlyc is de school voor openbaar basisonderwijs in Roelofarendsveen en Oude Wetering.
Op OBS Elckerlyc krijgen ruim 260 leerlingen dagelijks les van ongeveer 20 leerkrachten.
OBS Elckerlyc valt, samen met 4 andere basisscholen uit de gemeente Kaag en Braassem, onder de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA).

Wilt u onze school ‘in actie’ zien? Neem gerust contact met ons op voor een informatief gesprek en een rondleiding!
Met vriendelijke groet,
Ton Kuiters, directeurbanner_elckerlyc

Agenda

Studiedag

6 november 2020

Adviesgesprekken groep 8

9 november 2020 t/m 13 november 2020

Laatste nieuws

Laatste nieuws

30 oktober 2020
De laatste nieuwsbrief is: 08 nieuwsbrief 2020 2021 Het volgende bericht is ter info: Na overleg met het team en de medezeggenschapsraad gaan wij in de periode vanaf de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie ons beleid m.b.t. het douchen na de gymles tijdelijk aanpassen. De redenen hiervoor zijn dat het douchen na de les vooral voor de jonge leerlingen erg veel tijd kost. Deze tijd gaat ten koste van andere lessen. Voor een gymles van 45 minuten zijn we met reizen, omkleden en douchen een halfuur tot 45 minuten extra kwijt. Daarnaast zijn er steeds meer kinderen die vanwege persoonlijke omstandigheden of overtuigingen in een aparte ruimte moeten douchen/omkleden. En die ruimten zijn niet beschikbaar. - De kinderen van de groepen 3 en 4 gaan niet douchen in de sporthal; - De kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen wel douchen, maar worden verzocht net zo snel klaar te zijn met omkleden als de kinderen die niet douchen; - Indien kinderen na de gymles weer naar school gaan moeten zij zich wel omkleden van gym- naar gewone kleding. - Het gebruik van deodorant door oudere kinderen mag, maar wel graag proportioneel. Halverwege het traject doen we een tussenevaluatie (rond Kerst). Ook vragen wij uw aandacht voor het volgende bericht van ons bestuur: Bericht bestuur SSBA mbt vervangingsproblemen