Welkom

OBS Elckerlyc is de school voor openbaar basisonderwijs in Roelofarendsveen en Oude Wetering.
Op OBS Elckerlyc krijgen ruim 260 leerlingen dagelijks les van ongeveer 20 leerkrachten.
OBS Elckerlyc valt, samen met 4 andere basisscholen uit de gemeente Kaag en Braassem, onder de Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA).

Wilt u onze school ‘in actie’ zien? Neem gerust contact met ons op voor een informatief gesprek en een rondleiding!
Met vriendelijke groet,
Ton Kuiters, directeurbanner_elckerlyc

Agenda

Eindtoets groep 8

20 april 2021 t/m 22 april 2021

Koningsspelen

23 april 2021

Studiedag

26 april 2021

Laatste nieuws

Laatste nieuws

16 april 2021
De laatste nieuwsbrief is 29 nieuwsbrief 2020 2021 Vakantierooster SSBA 2021-2022 We zijn nu alweer enkele weken 'open' en zoals u begrijpt, hebben ook wij te maken met het risico van besmetting. Meerdere groepen hebben inmiddels materialen paraat voor het geval dat een groep op stel en sprong huiswaarts gestuurd moet worden. De centrale organisatie en communicatie loopt via de directeur van de school. Ik wil u nogmaals met nadruk vragen alle gerelateerde zaken via mij te laten lopen ( tonkuiters@ssba.net ) en niet via de groepsleerkracht of via Parro. Zo blijft het voor mij overzichtelijk en kan ik op het juiste moment de juiste actie inzetten. Aanmelding nieuwe leerlingen, schooljaar 2021-2022. Het kan zijn dat het aan de aandacht ontsnapt is, maar mocht u een zoon of dochter hebben die in de loop van het schooljaar 2021-2022 vier jaar wordt, maar nog niet is aangemeld, dit alsnog doen? Als u mij daartoe een berichtje stuurt, zal ik een aanmeldingspakket klaarleggen. Open dagen basisscholen Normaal gesproken houden onze basisscholen in deze tijd van het jaar een Open Dag. Op zo’n dag zet de school de deur open, zodat ouders van toekomstige leerlingen een kijkje kunnen nemen binnen de school en de sfeer kunnen proeven. Door de corona-maatregelen kunnen deze open dagen niet doorgaan. U kunt een afspraak maken voor een individuele rondleiding ná lestijd. OBS Elckerlyc directeur: Ton Kuiters de.elckerlyc@ssba.net tel: 071-3312735

Foto's

Sinterklaas 2020

04 december 2020