De ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit zeven leden, een ondersteunend lid en twee leden vanuit het schoolteam. Ze houdt zich bezig met:

– het samen met de teamleden organiseren van de vele festiviteiten;

– het informeren en interesseren van ouders voor allerlei zaken, die op school betrekking hebben;

– het organiseren van bijeenkomsten met klassenouders;

– de aankleding van het schoolplein en de school.

Als lid van de ouderraad (OR) is het vooral belangrijk dat je beschikt over enthousiasme en tijd om activiteiten op school te organiseren. We vergaderen een keer in de zeven weken. Voor alle festiviteiten die georganiseerd worden zijn kant en klare draaiboeken en met elkaar maken we er een feestje van!

De ouderraad bestaat het schooljaar 2021 – 2022 uit de volgende leden:

Irma van Klink, voorzitter

Merel Vesseur-van Leeuwen, secretaris

Esther Luijten, penningmeester

Stephanie Turk, lid

Miranda van Klink, lid

Jessica Huigsloot, lid

Sabine van Berkel , lid

Kelly Bakker Groenendijk , lid

Nelleke Koeleman, groepsleerkracht

Carla Loonstra, groepsleerkracht

De zittingsduur van een OR lid is drie jaar met de mogelijkheid dit een of meerdere keren te verlengen met drie jaar. Er zitten ouders uit zowel de laagste als de hoogste groepen in de OR.

De ouderraad (OR) bestaat uit zeven leden, een ondersteunend lid en twee leden vanuit het schoolteam.

Wil je je aanmelden als OR-lid, meehelpen bij een activiteit of heb je vragen of opmerkingen die betrekking hebben op de ouderraad. Mail dan naar ouderraad.elckerlyc@ssba.net of spreek een van de leden aan op het plein.