Ouders

Het is van groot belang voor de kinderen dat de ouders en de leerkrachten een goede samenwerking bewerkstelligen. De betrokkenheid wordt op verschillende manieren mogelijk gemaakt. Er is sprake van mondelinge communicatie (10-minuten-avonden) en schriftelijke communicatie (rapporten) over de resultaten van het kind.

De ouders zijn onder andere in de ouderraad en de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.

Voor de ouder bestaat altijd de mogelijkheid om even langs te komen op school. Zeker als er vragen zijn willen wij die graag horen (maakt u even een afspraak na 14.00 uur). U kunt ook met de leerkracht overeen komen om contact te onderhouden via de mail.

In de kleutergroepen wordt er in het begin van het schooljaar een informatieavond georganiseerd. Hier kunt u te weten komen wat er in het komende jaar gaat gebeuren. Ook is dit een mooie kans om kennis te maken met de leerkracht(en) van uw kind, maar ook met de ouders van de andere kinderen uit de groep. Ook vinden er kennismakingsgesprekken plaats in de groepen 3 t/m 7. In groep 8 staat aan het begin van het schooljaar een informatieavond met ook informatie over het Voortgezet Onderwijs gepland.

Vrijwel iedere week worden er op onze Facebookpagina foto’s en berichten geplaatst van activiteiten op school.