Kinderraad

De kinderraad bestaat uit kinderleden, twee leerkrachten en een ouder uit de ouderraad. Elke groep (4 t/m 8) heeft een kind afgevaardigd. Het doel van de vergaderingen is de kinderen meer te betrekken bij de dagelijkse gang van zaken en bij wat er georganiseerd wordt op de Elckerlyc. Kinderen kunnen op deze manier eenvoudig kenbaar maken wat hun wensen zijn. De afgevaardigden van groep 8 brengen verslag van de vergadering uit in de groepen 1 t/m 3. Kinderleden hebben een schooljaar zitting in de kinderraad, elke tweede week van het nieuwe schooljaar worden verkiezingen gehouden.