Medezeggenschapsraad (MR)

Op de OBS Elckerlyc is er een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een door de wet verplicht orgaan binnen de school. E.e.a. staat omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR op de Elckerlyc houdt zich, namens teamleden en ouders, bezig met het beleid van de school. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over zaken die op en rond de school spelen en probeert mee te denken om de school goed en positief te laten functioneren. De MR komt ongeveer 4 √° 5 keer per jaar bijeen.

De MR bestaat uit de volgende leden:

Guido Olyerhoek (oudergeleding, voorzitter);
Annelies Castelein (oudergeleding, secretaris, vertegenwoordiger GMR);
Marjolein Hogeboom (oudergeleding);
Erwin Lebbink (teamgeleding, vertegenwoordiger, tevens voorzitter GMR);
Henri√ętte van Buuren (teamgeleding);
Ester Hartgers (teamgeleding);
Heeft u vragen of opmerkingen die betrekking hebben op de MR mail dan naar mrelckerlyc@ssba.net.