Schoolplan

In dit schoolplan treft u een meerjarenplanning aan van alle te nemen stappen. Uit deze vierjarenplanning wordt het jaarplan gedestilleerd. Binnen de planperiode van dit schoolplan komen alle aspecten, verdeeld over vier jaren, aan de orde volgens het SMART-principe.

schoolplan-2016-2020-obs-elckerlyc-04gx