Team

De groeps- en taakverdeling 2019-2020:

Groep:           Reguliere leerkrachten:                Werkdagen:

1A                Carla Loonstra                                 Maandag, dinsdag en 2/3 op de woensdag.

1A                Kirsten Rijvers                                 Donderdag en vrijdag en 1/3 op de woensdag.

1B                Annemiek Hoogeveen                    De hele week met uitzondering van een maandag om de week.

1B                Dyonne van Amsterdam                Om de week de maandag.

2                   Fabiola Bakker                                Maandag t/m donderdag

2                   Judy Disseldorp                             Vrijdag

3A                Aukje Aardema                               Maandag t/m woensdag.

3A                Carla Loonstra                                Donderdag en vrijdag.

3B                Demi van As                                    De hele week met uitzondering van een maandag om de week.

3B                Dyonne van Amsterdam               Om de week de maandag.

4                   Danny Jansen                                 Maandag t/m woensdag.

4                   Hanna Bookelman                         Donderdag en vrijdag.

5                   Ester Hartgers                                 Maandag t/m woensdag.

5                   Nelleke Koeleman                           Donderdag en vrijdag.

6A                Anika Koek                                       Maandag, dinsdag om de week en vrijdag.

6A                Dyonne van Amsterdam                Dinsdag om de week, woensdag en donderdag.

6B                Yvonne van Klink                            Maandag en dinsdag.

6B                Douwina Vrijburg                           Woensdag t/m vrijdag.

7                   Marian van Klink                            Maandag, dinsdag en woensdag om de week.

7                   Marja Gribnau                                 Woensdag om de week, donderdag en vrijdag. ( tijdelijke vervanging Karin Boswijk)

8                  Henriëtte van Buuren                     Maandag t/m woensdag.

8                  Joukje de Vries                                 Donderdag en vrijdag.

 

Speciale taken:

Ton Kuiters                                                              Directeur.

Erwin Lebbink                                                        Intern Begeleider/Zorgcoördinator/Aandachtsfunctionaris.

Danny Jansen                                                         Bouwcoördinator groep 1 t/m 4.

Joukje de Vries                                                       Bouwcoördinator groep 5 t/m 8/Vertrouwenspersoon.

Joukje de Vries                                                       Op woensdag ondersteuning met directietaken.

Ester Hartgers                                                        Specialist ‘Leren’: taal, lezen en rekenen. Master SEN

Aukje Aardema                                                       Specialist ‘Leren’: taal- en leesontwikkeling. Master SEN.

Anika Koek                                                              Coördinator gedragsproblematiek. Master SEN.

Anika Koek                                                              Gedragsspecialist/IB/Aandachtsfuncionaris.

Henriëtte van Buuren                                           Coördinator anti-pestgedrag.

Dyonne van Amsterdam                                      Gedragsspecialist. Master SEN.

Douwina Vrijburg                                                  HBO Kindercoach.

Marian van Klink                                                   Coördinator begaafde leerlingen (TOP). Interne Cultuurcoördinator.

Annemiek Hoogeveen                                           Onderwijskundig ICT-er.

Marjan Lauwers                                                      Administratieve ondersteuning directie.

Patricia van Zanten                                                Leerkrachtondersteuner

Bianca van Oudenallen                                          Leerkrachtondersteuner

Noortje van Haestregt                                           Gymdocent

Sportcoach op projectbasis                                  Diverse sportcoaches in dienst van sporthal “De Tweesprong”

Muziekdocenten op projectbasis                        Diverse docenten in dienst van Basisschoolmuziek.nl