Team

De groeps- en taakverdeling 2018-2019.

Groep:           Reguliere leerkrachten:                Werkdagen:
1/2A               Carla Loonstra                                Maandag, dinsdag en 3x per maand op woensdag.
1/2A               Marja Speek                                    Donderdag en vrijdag en 1x per maand op woensdag, .
1/2B               Annemiek Hoogeveen                   De gehele week m.u.v. een maandag om de week.
1/2B               Dyonne van Amsterdam               Om de week de maandag.
1/2C               Demi van As                                    De gehele week m.u.v. een maandag om de week.
1/2C               Dyonne van Amsterdam               Om de week de maandag.
3                     Aukje Aardema                                Maandag t/m woensdag.
3                     Carla Loonstra                                 Donderdag en vrijdag.
4                    Danny Jansen                                   Maandag t/m woensdag.
4                    Dyonne van Amsterdam                 Donderdag en vrijdag.
5A                 Yvonne van Klink                             Maandag, dinsdag.
5A                 Raoul Struijk                                     Woensdag, donderdag en vrijdag.
5B                 Ester Hartgers                                   Maandag t/m woensdag.
5B                 Nelleke Koeleman                            Donderdag en vrijdag.
6                   Anika Koek                                         Maandag en dinsdag (vervanging José Enthoven).
6                   Douwina Vrijburg                             Woensdag t/m vrijdag.
7                   Marian van Klink                              Maandag , dinsdag en een woensdag om de week.
7                   Marja Gribnau                                   Donderdag en vrijdag en een woensdag om de week. .
8                   Henriëtte van Buuren                      Maandag, dinsdag en woensdag.
8                   Joukje de Vries                                  Donderdag en vrijdag.

 

Speciale taken:
Ton Kuiters                                                             Directeur.
Erwin Lebbink                                                        Intern Begeleider/Zorgcoördinator. Coördinator TEC (Anderstalige leerlingen)
Danny Jansen                                                         Groep 1 t/m 4 Bouwcoördinator.
Joukje de Vries                                                       Groep 5 t/m 8 Bouwcoördinator en op woensdag ondersteuning met directietaken.
Ester Hartgers                                                        Specialist ‘Leren’: taal, lezen en rekenen. Master SEN.
Aukje Aardema                                                       Specialist ‘Leren’: taal- en leesontwikkeling. Master SEN.
Henriëtte van Buuren                                           Coördinator anti-pestgedrag.
Douwina Vrijburg                                                  HBO Kindercoach.
Anika Koek                                                              Specialist Gedrag. Master SEN.
Marian van Klink                                                   Coördinator begaafde leerlingen (TOP). Interne Cultuurcoördinator
Annemiek Hoogeveen                                          Onderwijskundig ICT-er.
Marjan Lauwers                                                     Administratieve ondersteuning directie.
Noortje van Haestregt                                          Gymdocent
Sportcoach op projectbasis                                 In samenwerking met sporthal “De Tweesprong”
Basisschoolmuziek.nl                                           Muziekdocent op projectbasis (per twee weken)