Team

De groeps- en taakverdeling 2021-2022:

Groep:           Reguliere leerkrachten:                                         Werkdagen:

1/2A                Carla Loonstra/Chris van Veen (LIO)              Maandag en dinsdag

1/2A                Ruth Witteman                                                      Woensdag, donderdag en vrijdag

1/2B                Annemiek Hoogeveen                                          Met uitzondering van de woensdag om de week

1/2B                Hanna Bookelman                                                Om de week de woensdag

1/2C                Fabiola Bakker                                                       Maandag t/m donderdag

1/2C                Judy Disseldorp                                                     Vrijdag

3                       Danny Jansen                                                        Maandag t/m woensdag

3                       Hanna Bookelman                                                Donderdag en vrijdag

4                       Aukje Aardema                                                      Maandag t/m woensdag

4                       Carla Loonstra                                                        Donderdag en vrijdag

5A                    Ester Hartgers                                                         Maandag t/m woensdag

5A                    Nelleke Koeleman                                                   Donderdag en vrijdag

5B                    Demi van As                                                             Met uitzondering van de woensdag om de week

5B                    Hanna Bookelman                                                  Om de week de woensdag

6                       Dyonne van Amsterdam                                        Maandag, dinsdag en woensdag om de week

6                       Douwina Vrijburg                                                   Donderdag, vrijdag en woensdag om de week

7                       Marian van Klink                                                     Maandag, dinsdag en woensdag om de week

7                       Dyonne van Amsterdam                                        Donderdag, vrijdag en woensdag om de week

7                       Mieke Disseldorp                                                    Ondersteuning op dinsdag en donderdag

8A                    Wieske Bressers                                                       Maandag, dinsdag en woensdag

8A                    Anika Koek                                                                Donderdag en vrijdag

8B                    Henriëtte van Buuren                                             Maandag t/m woensdag.

8B                    Joukje de Vries                                                        Donderdag en vrijdag.

 

Speciale taken:

Ton Kuiters                                                              Directeur.

Erwin Lebbink                                                        Intern Begeleider/Zorgcoördinator/Aandachtsfunctionaris.

Danny Jansen                                                         Bouwcoördinator groep 1 t/m 4.

Joukje de Vries                                                       Bouwcoördinator groep 5 t/m 8/Vertrouwenspersoon.

Joukje de Vries                                                       Op woensdag ondersteuning met directietaken.

Ester Hartgers                                                        Specialist ‘Leren’: taal, lezen en rekenen. Master SEN

Aukje Aardema                                                       Specialist ‘Leren’: taal- en leesontwikkeling. Master SEN.

Anika Koek                                                              Coördinator gedragsproblematiek. Master SEN.

Anika Koek                                                              Gedragsspecialist/IB/Aandachtsfuncionaris.

Henriëtte van Buuren                                           Coördinator anti-pestgedrag.

Dyonne van Amsterdam                                      Gedragsspecialist. Master SEN.

Douwina Vrijburg                                                  HBO Kindercoach.

Marian van Klink                                                   Coördinator begaafde leerlingen (TOP). Interne Cultuurcoördinator.

Annemiek Hoogeveen                                           Onderwijskundig ICT-er.

Marjan Lauwers                                                      Administratieve ondersteuning directie.

Patricia van Zanten                                                Leerkrachtondersteuner

Bianca van Oudenallen                                          Leerkrachtondersteuner

Noortje van Haestregt                                           Gymdocent

Muziekdocenten op projectbasis                        Diverse docenten in dienst van Basisschoolmuziek.nl