Aanmelden nieuwe leerlingen

Open dagen basisscholen

Normaal gesproken houden onze basisscholen in deze tijd van het jaar een Open Dag.

Op zo’n dag zet de school de deur open, zodat ouders van toekomstige leerlingen een kijkje kunnen nemen binnen de school en de sfeer kunnen proeven.

Door de corona-maatregelen kunnen deze open dagen niet doorgaan.

Als alle kinderen weer naar school mogen komen, kunt u een afspraak maken voor een individuele rondleiding ná lestijd.

OBS Elckerlyc

directeur: Ton Kuiters

de.elckerlyc@ssba.net

tel: 071-3312735

 

Nieuwe leerlingen worden door middel van een persoonlijk gesprek met de directeur bij de Elckerlyc aangemeld. Tijdens dit kennismakingsgesprek, met rondleiding, worden er afspraken gemaakt over de vervolgprocedure. Na afloop van dit gesprek zal een aanmeldingsformulier worden overhandigd. Nadat deze volledig ingevuld retour komt met de benodigde papieren, kan uw kind bij onze school worden ingeschreven. U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van.

In januari/februari heeft u de mogelijkheid om de school in actie te zien tijdens de kleuterinschrijving. Er is dan tijd en ruimte voor een rondleiding en het stellen van specifieke vragen.

In januari of februari 2021 is er open huis voor het aanmelden van nieuwe leerlingen.