Aanmelden nieuwe leerlingen

Beste ouders
Een gezamenlijke aanmeldroute
Kinderen die nu worden aangemeld op één van de drie scholen, zullen hoogstwaarschijnlijk alleen de
kleuterjaren op de huidige locaties meemaken en daarna naar het nieuwe Kindcentrum gaan. Daarbij
wordt het onderwijs op de 3 scholen steeds meer gelijkgetrokken, in aanloop naar de fusie.
Voorheen schreven ouders in voor één specifieke basisschool. Dat kon tot gevolg hebben dat op
bijvoorbeeld één van de scholen moeite is om alle kleuters te plaatsen, terwijl op een andere school
nog ruimte is. Met oog op beschikbare ruimte en personeel is het wenselijk om hierin een goede,
evenwichtige verdeling te maken.
Vanaf 1 april alle aanmeldingen via een centrale aanmeldroute,
Om bovenstaande redenen wordt per 1 april gestart met een centrale aanmeldroute voor de 3 Kineoscholen. Ouders van kinderen die na 1 oktober 2024 op school starten, kunnen zich vanaf 1 april 2024
aanmelden via de website van de SSBA of van één van de 3 scholen (ze worden doorgestuurd naar
hetzelfde formulier). Zij kunnen daarbij aangeven welke locatie hun voorkeur zou hebben. Op basis
van alle aanmeldingen wordt een goede verdeling gemaakt van alle nieuwe leerlingen over de 3
locaties. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met de schoollocatie van oudere broers en
zussen.
Informatiebijeenkomsten
Om ouders te informeren over het onderwijs nu en het onderwijs in de toekomst in Kineo, worden
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Deze worden gezamenlijk verzorgd door de directeuren van
de scholen, in samenwerking met Margreet. Dat betekent dat ouders niet meer apart op de
schoollocaties geïnformeerd worden, maar één gezamenlijke bijeenkomst kunnen bijwonen. De
komende bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag 10 april, 24 april, 22 mei en 19 juni op de
Klimboom. Ouders zijn om 14.30 uur en 15.30 uur welkom. Dan beginnen we met informatie delen
rond Kineo en na afloop kunnen ouders dan nog wel even de school bekijken, vooral gericht op wat je
ziet en merkt van wat er al is gedeeld.
Wanneer kinderen geplaatst zijn op een locatie, kunnen ouders nog wel vragen om daar een keer
rond te kijken, zodat zij ook weten hoe het er daar uitziet. Dat zal dan een korte rondleiding zijn.
Met vriendelijke groet,
Marja en Joukje

Wat leuk dat je overweegt om je kind aan te melden voor één van onze locaties.

Via de link Aanmelden leerling schooljaar 2024-2025 kun je het aanmeldformulier digitaal invullen.