Aanmelden nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen worden door middel van een persoonlijk gesprek met de directeur bij de Elckerlyc aangemeld. Tijdens dit kennismakingsgesprek, met rondleiding, worden er afspraken gemaakt over de vervolgprocedure. Na afloop van dit gesprek zal een aanmeldingsformulier worden overhandigd. Nadat deze volledig ingevuld retour komt met de benodigde papieren, kan uw kind bij onze school worden ingeschreven. U krijgt hier een schriftelijke bevestiging van.

In januari/februari heeft u de mogelijkheid om de school in actie te zien tijdens de kleuterinschrijving. Er is dan tijd en ruimte voor een rondleiding en het stellen van specifieke vragen.

Op donderdag 6 februari 2020 is er open huis voor het aanmelden van nieuwe leerlingen.

folder 2020