Aanmelden nieuwe leerlingen

Gezamenlijke aanmeldroute Kineo scholen

Vanaf 1 april 2024 gaan de aanmeldingen voor de scholen Elckerlyc, de Klimboom en de Roelevaer via hetzelfde aanmeldformulier.

Op dit aanmeldformulier kunnen ouders/verzorgers aangeven welke locatie hun voorkeur heeft en aangeven of er al andere kinderen van het gezin op een locatie ingeschreven zijn. Wanneer er namelijk op één locatie heel volle groepen zijn en op een andere locatie juist niet, kan het zijn, dat uw kind/kinderen niet op uw voorkeurslocatie geplaatst kan/kunnen worden. Mocht dit het geval zijn, worden ouders hierover natuurlijk tijdig op de hoogte gesteld.

U wordt dus geïnformeerd op welke school (Elckerlyc, Klimboom of Roelevaer) uw kind welkom is. Pas dan kunt u de daadwerkelijke inschrijving doen. Dit doet u met het inschrijfformulier van de betreffende school. Te verkrijgen aldaar. (evt. hierna specifiek informatie van de scholen m.b.t. de procedures rondom inschrijving)

Om u een beeld te geven over de komende twee jaren op de drie scholen en na 2027, wanneer Kineo daadwerkelijk gestart is, organiseren wij dit schooljaar drie informatiebijeenkomsten. In een presentatie van 45 minuten vertellen we hoe het onderwijs op de drie scholen vorm gegeven gaat worden, over onze toekomstvisie m.b.t. Kineo en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

De informatiemiddagen, die om 14.30 uur starten, zijn op:

· maandagmiddag 11 november op de Klimboom

· woensdagmiddag 8 januari op de Elckerlyc

· donderdagmiddag 13 februari op de Roelevaer.

Direct na de presentaties is er ruimte om de scholen te bezoeken om een beeld te krijgen van de verschillende locaties. De inhoud van de informatiebijeenkomsten is steeds hetzelfde.

Ouders/verzorgers kunnen via  Aanmelden leerling schooljaar 2024-2025 een passende datum kiezen.

Meer informatie over Kineo vindt u in  het informatieboekje met specifieke informatie over het kindcentrum.

Wat leuk dat je overweegt om je kind aan te melden voor één van onze locaties.