De klassenouder

In elke groep wordt er een ouder gevraagd om klassenouder te worden. Deze ouder kan dan in samenspraak met de leerkracht(en) een aantal taken uitvoeren voor de groep. Hierbij denken we aan het contact leggen met andere ouders bij bepaalde klassenactiviteiten of aandacht besteden aan bepaalde gebeurtenissen in de groep. In één van de eerste nieuwsbrieven van het schooljaar worden de namen van de klassenouders kenbaar gemaakt.