Vakantie/vrije dagen

 

 

Vakantierooster 2019 – 2020

Kermisdag                                                                    vrijdag 20 september 2019

Herfstvakantie                                                             maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019

Studiedag team                                                            maandag 28 oktober 2019

Kerstvakantie                                                               maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Studiedag team                                                            vrijdag 14 februari 2020

Voorjaarsvakantie                                                       maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020

Goede vrijdag/ Tweede Paasdag                              vrijdag 10 april 2020 t/m maandag 13 april 2020

Personeelsdag SSBA/Kindkracht                              dinsdag 14 april 2020

Meivakantie                                                                  vrijdag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020

Studiedag team                                                            woensdag 6 mei 2020

Kamp groep 8 (groep 1 t/m 4 vrij)                           maandag 18 mei 2020 t/m woensdag 20 mei 2020

Hemelvaart- en Pinkstervakantie                            donderdag 21 mei 2020 t/m maandag 1 juni 2020

Studiedag team                                                            vrijdag 26 juni 2020

Zomervakantie                                                             maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020

Let op: dit is het vakantierooster, opgesteld door de SSBA. De roosters van de scholen kunnen in detail verschillen door studiedagen, kampdagen e.d.

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is het voor alle kinderen van OBS Elckerlyc mogelijk om een losse opvangdag aan te vragen bij BSO Grote Beer. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Kindkracht 0/12.

 

Vakantierooster SSBA 2020-2021 definitief_