Vakantie/vrije dagen

 

 

Vakantierooster 2023 – 2024

Kermisdag                                                                     vrijdag 22september 2023

Studiedag                                                                      maandag 25 september 2023

Studiedag                                                                      vrijdag 6 oktober 2023

Herfstvakantie                                                              maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie                                                                maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Studiedag                                                                       maandag 12 februari 2024

Voorjaarsvakantie                                                        maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024

Studiedag                                                                       maandag 26 februari 2024

Goede vrijdag/ Tweede Paasdag                               vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 2024

Studiedag                                                                       dinsdag 2 april 2024

Meivakantie                                                                   maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024

Pinksteren                                                                      maandag 20 mei 2024

Kamp groep 8 (groep 1 t/m 4 vrij)                             woensdag 29 mei t/m vrijdag 31 mei 2024

Studiedag                                                                        woensdag 21 juni 2024

Zomervakantie                                                               maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Let op: dit is het vakantierooster, opgesteld door de SSBA. De roosters van de scholen kunnen in detail verschillen door studiedagen, kampdagen e.d.

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is het voor alle kinderen van OBS Elckerlyc mogelijk om een losse opvangdag aan te vragen bij BSO Grote Beer. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Kindkracht 0/12.