Vakantie/vrije dagen

 

 

Vakantierooster 2018 – 2019

Kermisdag                                                                    vrijdag 21 september 2018

Herfstvakantie                                                            maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018

Studiedag team                                                           maandag 29 oktober 2018

Kerstvakantie                                                              maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Studiedag team                                                           maandag 18 februari 2019

Voorjaarsvakantie                                                      maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019

Studiedag team                                                           woensdag 10 april 2019

Goede vrijdag/ Tweede Paasdag                             vrijdag 19 april 2019 t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie                                                                 vrijdag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019

Hemelvaartvakantie                                                  maandag 27 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren                                                                   maandag 10 juni 2019

Studiedag team                                                           vrijdag 5 juli 2019

Zomervakantie                                                            maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019

Let op: dit is het vakantierooster, opgesteld door de SSBA. De roosters van de scholen kunnen in detail verschillen door studiedagen, kampdagen e.d.

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is het voor alle kinderen van OBS Elckerlyc mogelijk om een losse opvangdag aan te vragen bij BSO Grote Beer. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Kindkracht 0/12.