21th Century Skills en de Elckerlyc

Stevig de toekomst in!

OBS Elckerlyc staat allereerst voor onderwijs met hoge opbrengsten dat een goede aansluiting geeft op het vervolgonderwijs. Naast primaire aandacht voor basisvaardigheden als rekenen en taal willen we leerlingen ervaring laten opdoen met de vaardigheden die nodig zijn om in de toekomst goed te kunnen functioneren. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over hun rol als aanstaand burger in de Nederlandse samenleving en in de wijde wereld.

Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving van morgen?

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties voor de toekomst:

 

  • samenwerken;
  • creativiteit;
  • ict-geletterdheid;
  • communiceren;
  • probleemoplossend vermogen;
  • kritisch denken;
  • sociale en culturele vaardigheden

.

Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21ste eeuw.

Een aantal van deze toekomstvaardigheden willen we gericht ontwikkelen via het IPC, het Internationale Primary Curriculum, een internationaal beproefde methode voor de creatieve- en zaakvakken. Dit curriculum komt voort uit drie kernvragen:

  1. In wat voor wereld zullen onze kinderen gaan leven en werken?
  2. Welke kinderen hebben de grootste kans op succes in de wereld?
  3. Wat zouden kinderen moeten leren en hoe kunnen zij het beste leren?

 

Alle zeven aspecten komen zeer regelmatig aan de orde tijdens de reguliere lessen en soms in projectvorm. U kunt hierbij denken aan:

– Lesthema’s;

– Presentaties van leerlingen, ouders of externen;

– Speciale uitgaven van de schoolkrant of de nieuwsbrief;

– Discussieavonden;

– Tentoonstellingen;

– Voorstellingen.