Ouderhulp

Een aantal schoolactiviteiten vindt plaats onder (bege)leiding van ouders. Enkele voorbeelden van deze hulp zijn:

het begeleiden van kinderen in de bibliotheek.

het begeleiden tijdens docu.

het begeleiden van het buiten spelen bij de kleutergroepen na de lunch.

Dit alles gebeurt op vaste tijden in de week. Daarnaast wordt ouderhulp gevraagd bij eenmalige activiteiten, zoals schoolreizen, sportactiviteiten, feesten e.d. Uw hulp wordt op prijs gesteld en daardoor raakt u wat meer thuis in de school. Heeft u belangstelling hiervoor, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind, leden van de ouderraad of de klassenouder.