Laatste nieuws

Voor de groepen 1 t/m 7 staat woensdag 19 juni het schoolreisje op het programma, de kleutergroepen gaan heerlijk spelen in de Linnaeushof, de groepen 3 en 4 bezoeken Blijdorp en groep 5 t/m 7 gaan naar het Archeon. Kinderen moeten zelf een tussendoortje en lunch meenemen. Op vrijdag 21 juni, zijn de kinderen vrij in verband met onze studiedag. Op deze studiedag zullen onder andere de resultaten van de afgelopen toets periode verwerkt en besproken worden en vindt de overdracht plaats naar de nieuwe groepsleerkracht (-en). Laatste nieuwsbrief 37 nieuwsbrief 2023 2024