21th Century Skills

21th Century Skills

 

                             ICT vaardigheden, digitale geletterdheid en mediawijsheid

In de groepen 3 t/m 8 wordt met Chromebooks gewerkt (kleine laptopjes). De verwerking van taal, spelling en rekenen doen we daarop. Zo kan ieder kind op zijn eigen niveau werken en in zijn eigen tempo. Via de centrale laptop van de juf kan worden gecontroleerd of iedereen ook daadwerkelijk met de juiste taak aan de slag is en hoe die taak gemaakt is. Ook is het mogelijk om toetsen digitaal te maken.

Bij de kleuters wordt gewerkt met I-pads. In de kleine kring wordt daarmee gewerkt aan allerlei uiteenlopende opdrachtjes. Van kleuren, tellen en rijmen tot aan muziek maken.

We integreren deze laatste skill dus zoveel mogelijk in ons lesprogramma en maken er niet meer een apart projectje van. Dit is tevens de wijze waarop wij dit schooljaar met de 21st. century skills gaan werken. Geïntegreerd, geen aparte opdrachtjes meer.

                               Kritisch en creatief denken

Regelmatig laten wij de kinderen van verschillende groepen actief meedenken. Ook hebben wij een leerlingenraad waarin veelvuldig wordt besproken wat er bij de kinderen leeft.

                             Communicatie en zelfregulatie    

Het onderwijs bestaat uit veel communiceren op verschillende manieren. Coöperatieve werkvormen worden veel gebruikt. Daarbij is het ook belangrijk dat leerlingen kritisch naar zichzelf durven en mogen kijken. Dit proberen wij regelmatig te stimuleren in de groep.                

                         Sociale en culturele vaardigheden  

In een samenleving met meerdere culturen, proberen wij als openbare school aandacht te besteden aan iedereen. Wij vieren niet alleen Kerst en Pasen maar ook aan het Suikerfeest besteden wij ruimschoots aandacht.

                           Samenwerken   

Tijdens het verwerken van de leerstof zijn er ook regelmatig mogelijkheden om het samenwerken te oefenen. Af en toe wordt er projectmatig gewerkt en dat doen de leerlingen meestal in groepjes. Ook de toneelvoorstellingen op onze school vragen veel van het vermogen van samenwerken.

                       Probleem oplossen

Vooral bij het gebruik van denksleutels proberen wij het probleem oplossend vermogen van leerlingen te activeren. Ook tijdens groepsactiviteiten komt dit vaak aan de orde.