Over onze school

De “ELCKERLYC” is een openbare basisschool. Dit houdt in dat alle kinderen die normaal basisonderwijs kunnen volgen op de school toegelaten worden. Onze school is een “open” school voor ieder kind,
voor elke richting, een school met ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu.
Onze school is stimulerend en uitdagend met als doel dat wij binnen onze mogelijkheden het maximale uit de kinderen proberen te halen. Ook staan we voor de openbare gedachte: iedereen is bij
ons op school welkom, elke geloofsovertuiging. Voor deze zaken geldt wel dat het moet passen binnen de mogelijkheden van onze school.
We proberen kinderen het maximale te laten bereiken. We verliezen daarbij niet uit het oog wat de eigen mogelijkheden van het kind zijn. Heel nauwkeurig wordt door ons bekeken, eventueel met hulp
van Onderwijs Advies (schoolbegeleidingsdienst), of een kind mee kan met de groep of dat het op eigen niveau kan functioneren en daarbij op onze school kan blijven.
Voor kinderen die naar de bovenkant opvallen zijn er verrijkingsprojecten en mogelijkheden om bijvoorbeeld een vreemde taal digitaal te leren.
Dit alles gebeurt door wederzijdse inspanning: niet alleen wij, maar ook de leerlingen en u als ouders zetten zich in voor de school om met elkaar de beste resultaten te halen.

P9060004_renamed_22655