SSBA

De Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) verzorgt basisonderwijs op kwalitatief hoog niveau; modern en toekomstgericht. De stichting huisvest een diversiteit aan levensbeschouwingen, onderwijskundige profilering en uiteenlopende didactische concepten. De SSBA kan deze grote diversiteit bieden, doordat wij een bijzonder samenwerkingsverband, een echt samenspel, vormen van openbaar én bijzonder onderwijs.

Onze bovenschoolse organisatie bestaat uit een bestuursbureau met twee stafmedewerkers en een secretaresse. Zij ondersteunen het College van Bestuur (CvB), de directeuren en de scholen van de SSBA. De directeuren en het CvB vormen samen het Bovenschools Managementteam (BMT), waarin beleid wordt vastgesteld. Een Raad van Toezicht (RvT) controleert het CvB en de realisatie van de doelstellingen van de stichting.

Voorgenomen beleid wordt met de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps- Raad (GMR) besproken en door hen van advies voorzien of goedgekeurd.

 

 

 

kantoor_007_custom_960_230_c1