Schoolgids

Aan het begin van dit schooljaar 2023-2024  ontvangt u de nieuwe schoolgids van onze school in digitale vorm. Deze schoolgids is in eerste instantie bedoeld voor alle ouders van wie het kind/de kinderen al op onze school zit(ten). Daarnaast kunnen ook ouders, die overwegen om hun kind op onze school aan te melden zich via deze schoolgids oriënteren op onze school en ons onderwijs. Deze schoolgids vertelt iets over de manier waarop wij werken in onze school. De schoolgids geeft aan, waar OBS Elckerlyc voor staat, wat ons drijft en hoe wij één en ander willen realiseren. In deze gids vertellen wij u: – wat u van ons kunt verwachten; – hoe wij het gestelde in de wet op het primair onderwijs garanderen; – welke werkwijzen wij hanteren; – hoe wij belangrijke zaken aan de orde stellen; – hoe wij met elkaar omgaan; – wat wij van de leerkrachten, van de kinderen en van u verwachten; – daarnaast komt een flink aantal praktische zaken aan de orde.

Schoolgids OBS Elckerlyc 2023-2024