Laatste nieuws

Hierbij alvast de volgende nieuwsbrief van dit schooljaar.

23 nieuwsbrief 2018 2019 (1)

In deze nieuwsbrief staat, per abuis, dat de lustrumweek vanaf 1 juni plaatsvindt maar de festiviteiten staan van 1 t/m 4 juli gepland.

Deze link kunt u gebruiken voor de handout van het oudercafe van donderdag 7 februari.

https://www.socialmediaimpact.nl/wp-content/uploads/2019/02/Tips-ouderavond-SocialmediaIMPACT-februari-2019.pdf