Voortgangs- en adviesgesprekken

20 november 2023 t/m 24 november 2023

Van maandag 20 november t/m vrijdag 24 november vinden de 10-minutengesprekken plaats. In deze gesprekken wordt de voortgang van de afgelopen 13 weken besproken. De kinderen krijgen geen rapport mee.

De kinderen van groep 8 krijgen het voorlopig advies tijdens dit gesprek.