Voortgangs- en adviesgesprekken

28 november 2022 t/m 2 december 2022

Van maandag 28 november t/m vrijdag 2 december vinden de 10-minutengesprekken plaats. In deze gesprekken wordt de voortgang van de afgelopen 13 weken besproken. De kinderen krijgen geen rapport mee.

De kinderen van groep 8 krijgen het voorlopig advies tijdens dit gesprek.