10-minutengesprekken

6 juli 2020 t/m 10 juli 2020

In de week van maandag 6 t/m donderdag 9 juli vinden de rapportgesprekken plaats.

Deze gesprekken zullen telefonisch of via video conference plaatsvinden.

De kinderen krijgen op vrijdag 10 juli het rapport mee naar huis.