Kennismakingsgesprekken en inloop kleuters

5 september 2022 t/m 9 september 2022

Voor de kinderen van groep 3 t/m 8 worden deze week kennismakingsgesprekken ingepland. De ouders mogen zich via Parro inschrijven.

Bij de kleutergroepen is er een inloop na schooltijd. Vanaf 14.00 uur mogen de ouders een kijkje in de groep nemen. Deelname is vrijwillig en de inschrijving verloopt ook via Parro