Groep 1/2C

Welkom bij groep 1/2C

Algemeen
Wij zijn een gezellige groep met op dit moment 21 kinderen.
Juf Demi werkt de hele week en is soms op maandag vrij. Dan staat juf Dyonne gezellig voor de klas.
Gedurende het schooljaar komen er nog wat kinderen bij die dan 4 jaar zijn geworden.
Gelukkig zijn er altijd veel ‘grote’ kinderen die de jongste kinderen graag een handje helpen bij het wegwijs maken in onze groep.
Iedere dag doen wij verschillende leerzame activiteiten in de grote en kleine kring, maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om gewoon heerlijk te spelen.
In de klas hebben wij daarvoor verschillende hoeken zoals de poppenhoek, de kleihoek, de constructie- en bouwhoek, de lees- en schrijfhoek, de zandtafel en de tekenhoek.
Ook gebruiken wij ipads in de klas, waar we werken met verschillende educatieve apps.

Daarnaast gaan wij ook wekelijks aan de slag met ontwikkelingsmateriaal, zoals kralen, puzzels en reken- en taal opdrachten.
We spelen ieder dagdeel buiten op ons gezellige schoolplein.
Een keer in de week komen de kinderen uit groep 7 hun leesmaatje op hun allermooist interactief voorlezen uit een prentenboek.
Zowel de kleuters als de kinderen uit groep 7 vinden dat erg leuk en zij leren hier ook allemaal veel van.
Regelmatig treden wij ook op tijdens de toneelochtenden voor de andere groepen.
Dat is soms wel een beetje spannend, maar vooral erg gezellig!
We werken met thema’s en maken dan iedere week 2 knutselwerkjes die bij dit thema horen.
Natuurlijk helpt de juf hierbij een handje als het niet lukt, maar vaak vinden de oudste kinderen dit ook heel leuk om te doen.
Het is heel gezellig in onze groep!

Opvrolijkvogeltje
Ik vertel regelmatig verhalen in de klas met een doel, passend bij het thema waar we op dat moment mee bezig zijn. De eerste week ben ik begonnen met het verhaal op het opvrolijkvogeltje.
Opvrolijkvogeltje moet aan de slag. Als dit prachtige, veelkleurige vogeltje door het land vliegt, brengt ze vrolijkheid en energie aan alle dieren die ze tegenkomt – maar bij elke ontmoeting verliest ze zelf een beetje van haar kleur. Aan het eind van de dag is ze grijs en moe… totdat ze terugkeert naar haar nest, waar haar jonkies haar weer opladen met nieuwe kleur en levenskracht.
In dit verhaal komt naar voren hoe belangrijk het is om lief tegen elkaar te zijn en hoe veel leuker dat ook is voor jezelf. Dit kun je niet alleen, dit doe je met zijn allen!
Het was mooi om te zien hoe de kinderen reageerden op conflicten: ‘’Hee, denk eens even aan het opvrolijkvogeltje’’, zeiden ze dan. Aan de hand van dit verhaal hebben de kinderen elkaar gedurende deze
Door steeds terug te pakken op dit verhaal, werken wij aan een goede sfeer in de klas.


Haas en slak

Nog een verhaaltje over ‘Omgaan met elkaar & vriendschap’. 
De haas is altijd gemeen tegen andere dieren. Zo zegt hij op een dag tegen de slak: ‘’Hé slome slak, loop eens door’’. De slak is het nu zo zat dat hij de haas uitdaagt voor een renwedstrijdje. De haas proest het uit van het lachen, omdat hij denkt dat hij natuurlijk makkelijk gaat winnen. De slak bedenkt samen met zijn vrouwtje een slim plan om van de haas te winnen. Uiteindelijk wint de slak de wedstrijd en heeft de haas zijn lesje wel geleerd.
De boodschap achter dit verhaal is dat je niet altijd de beste hoeft zijn om te winnen, en dat het ook helemaal niet leuk is om overal een wedstrijdje van de maken. De sfeer is veel gezelliger als iedereen lief voor elkaar is en we elkaars talenten stimuleren.
Dit verhaal heeft zeker indruk op de kinderen gemaakt. Iedere dag werd weer dezelfde vraag gesteld: ‘’Juf, wil je alsjeblieft nog een keertje dat verhaaltje van de slak en de haas vertellen?’’
Veel herhaling van het verhaal zorgde ervoor dat de boodschap drie weken lang terugkwam en de kinderen extra veel aandacht gaven aan het aspect ‘lief zijn voor elkaar’.