Team

Groep 1A               Carla Loonstra, Marja Speek

Groep 1B               Annemiek Hoogeveen, Dyonne van Amsterdam

Groep 2                  Vacature

Groep 3A               Ester Hartgers, Nelleke Koeleman

Groep 3B               Aukje Aardema, Carla Loonstra

Groep 4                 Danny Jansen, Dyonne van Amsterdam

Groep 5                 Yvonne van Klink, Anika Koek

Groep 6                 José Enthoven, Douwina Vrijburg

Groep 7                 Marian van Klink, Marja Gribnau

Groep 8                Henriëtte van Buuren, Joukje de Vries

 

Ton Kuiters Directeur
Erwin Lebbink Intern begeleider/Zorgcoördinator

Vertrouwenscontactpersoon

Onderwijskundig ICT-er

Danny Jansen Coördinator onderbouw (groep 1 t/m 4)
Joukje de Vries Coördinator bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Vertrouwenscontactpersoon

Anika Koek Coördinator gedragsproblematiek
Ester Hartgers Specialist ‘Leren’: taal, lezen en rekenen
Aukje Aardema Specialist ‘Leren’: taal- en leesontwikkeling
Henriëtte van Buuren Coördinator anti-pestgedrag
Marian van Klink Coördinator begaafde leerlingen
Annemiek Hoogeveen Onderwijskundig ICT-er
Marjan Lauwers Administratieve ondersteuning directie
Noortje van Haestregt Vakdocent Gym
Irma van Dijk Sportcoach op projectbasis in dienst van   “De Tweesprong”
Walther Eichler Muziekdocent op projectbasis in dienst van “Stichting MOL”