Groep 1/2A

Welkom bij groep 1/2a!

Wij zijn een gezellige groep met op dit moment ongeveer 25 kinderen onder leiding van juf Fabiola (maandag t/m donderdag) en juf Demi op vrijdag. Gedurende het schooljaar komen er nog wat kinderen bij die dan 4 jaar zijn geworden. De kinderen helpen elkaar bij het wegwijs maken in onze groep.

Iedere dag doen wij verschillende leerzame activiteiten in de grote en kleine kring, maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om gewoon heerlijk te spelen. In de kleine kring werken de kinderen regelmatig op tablets waarop leerzame apps staan en de kinderen van groep 2 maken een cijfer-en letterboekje.

We werken met thema’s en maken iedere week 2 knutselwerkjes die bij dit thema horen. Ook werken we wekelijks met ontwikkelingsmateriaal. Natuurlijk helpt de juf hierbij een handje, maar vaak vinden de oudste kinderen het ook heel leuk om te helpen.

Wij hebben een continurooster op school en daarom lunchen we met de hele klas in ons eigen lokaal. Na de lunch volgt lekker een half uurtje uitwaaien op het schoolplein, zodat we weer lekker fris aan het tweede deel van de schooldag kunnen beginnen. Om 14.00 uur is de school uit.

In de klas hebben wij verschillende hoeken, zoals de poppenhoek, de tekenhoek, de constructie- en bouwhoek, de knutselhoek en de lees-en schrijfhoek. We spelen ieder dagdeel buiten op ons gezellige schoolplein.

Eén keer in de week komen de ‘grote’ kinderen van de bovenbouw hun leesmaatje op hun allermooist voorlezen uit een prentenboek. Zowel de kleuters als de boven bouwers vinden dat erg leuk en zij leren hier ook allemaal veel van.

Regelmatig hebben wij een speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan speelgoed meenemen van thuis en kunnen er op school met hun klasgenoten mee spelen.  Daarnaast treden wij ook op tijdens de toneelochtenden voor de andere groepen in onze aula. Dat is soms wel een beetje spannend, maar vooral erg gezellig!

Het is heel leerzaam en leuk in onze groep!