Groep 1/2B

Welkom bij groep 1/2B

Wij zijn een gezellige groep met op dit moment ongeveer 25 kinderen met juf Annemiek en juf Douwina (om de week op vrijdag).

Gedurende het schooljaar komen er nog wat kinderen bij die dan 4 zijn geworden. Gelukkig zijn er altijd veel ‘grote’ kinderen die de jongsten graag een handje helpen bij het wegwijs maken in onze groep.
Iedere dag doen wij verschillende leerzame activiteiten in de grote en kleine kring, maar natuurlijk is er ook genoeg tijd om gewoon heerlijk te spelen. In de kleine kring werken de kinderen regelmatig op tablets waarop leerzame apps staan.
We werken met thema’s en maken iedere week 2 knutselwerkjes die bij dit thema horen. Natuurlijk helpt de juf hierbij een handje, maar vaak vinden de oudste kinderen het ook heel leuk om te helpen.
Omdat sinds dit schooljaar het continurooster is ingevoerd lunchen we met de hele klas in ons eigen lokaal. Na de lunch volgt lekker een half uurtje uitwaaien op het schoolplein, zodat we weer lekker fris aan het tweede deel van de schooldag kunnen beginnen. Om 14.00u. is de school uit.
In de klas hebben wij verschillende hoeken, zoals de poppenhoek, de kleihoek, de constructie- en bouwhoek en de leeshoek. Ook kunnen de kinderen poppenkast spelen en werken we wekelijks met ontwikkelingsmateriaal. We spelen ieder dagdeel buiten op ons gezellige schoolplein.
Eén keer in de week komen de ‘grote’ kinderen van de bovenbouw hun leesmaatje op hun allermooist voorlezen uit een prentenboek. Zowel de kleuters als de boven bouwers vinden dat erg leuk en zij leren hier ook allemaal veel van.
Regelmatig treden wij ook op tijdens de toneelochtenden voor de andere groepen in onze aula. Dat is soms wel een beetje spannend, maar vooral erg gezellig!
Het is heel leuk in onze groep!
Groeten van groep 1/2B