Tussen schoolse opvang (T.S.O.)

Op school bestaat de mogelijkheid om uw kind(eren) te laten overblijven. Dit gebeurt o.l.v. vrijwilligers. De kosten voor het overblijven bedragen €1,60 per keer (opgave voor vaste overblijvers is d.m.v. het aanmeldingsformulier “vaste overblijvers 2017 – 2018” te realiseren). De betalingen vinden maandelijks achteraf plaats via een automatische incasso.

Indien uw kind een keer niet hoeft over te blijven, dient u dit schriftelijk te melden.

Incidentele overblijvers moeten zich minimaal twee schooldagen van tevoren aanmelden, zodat er voldoende tijd is om het toezicht te regelen (’s woensdags kunnen er geen aanmeldingen worden gedaan). Hij/zij neemt het speciale formulier “incidentele overblijvers” – volledig ingevuld- mee naar school (graag inleveren bij de groepsleerkracht).

Het kind neemt zelf een lunchpakketje mee met drinken en evt. fruit (geen snoep). In verband met de veiligheid is het niet toegestaan warme dranken mee te geven.

Wilt u er voor zorgen dat de naam van uw kind op de beker en/of broodtrommel staat?

Dranken die koud bewaard moeten worden, kunt u in de koeling van de schoolmelk bewaren. Wij verzoeken u met nadruk om het brood in de tas of in de groep te bewaren!

Echter, het is altijd beter voor een kind om thuis te eten. Wij vragen u dan ook om uw kind alleen in uiterste noodzaak over te laten blijven. Even uit de schoolsfeer weg, is voor de kinderen tussen de middag erg belangrijk. Vooral voor de kleuters is een dag op school met overblijven een heel lange dag. Indien u meer informatie wilt over het overblijven, dan kunt u contact opnemen met Marjan Glimmerveen, coördinator TSO. Zij is vooralsnog bereikbaar via het reguliere telefoonnummer van de school of via marjanglimm@hotmail.com

Vragen met betrekking tot financiën kunt u stellen aan de directeur via de bekende weg:

0713312735 of de.elckerlyc@ssba.net